皇冠体育寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页社会正文

区块链百家乐(www.eth0808.vip):Lên kế hoạch tiêu vốn đầu tư công trong lĩnh vực giao thông theo từng tháng

admin2023-02-022tiến lên miền nam miễn phí

区块链百家乐www.eth0808.vip)是用以太坊区块高度哈希值开奖的百家乐游戏,有别于传统百家乐游戏,ag区块链百家乐游戏绝对公平,ag区块链百家乐结果绝对无法预测。

,
Bộ Giao thông vận tải kỷ luật 2 lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Theo Bộ Giao thông vận tải, tổng kế hoạch vốn năm 2022 mà Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao là khoảng 55.051 tỷ đồng, chiếm 10,5% kế hoạch chi đầu tư phát triển cả nước và 25% kế hoạch chi phát triển nguồn ngân sách Trung ương. Ước tính năm giải ngân vốn đầu tư công 2022 (hết tháng 1/2023), Bộ Giao thông vận tải giải ngân được 52.969 tỷ đồng, đạt 96,2% kế hoạch. Trong đó, theo nhóm các chủ đầu tư, ban Quản lý dự án, các đơn vị thuộc Bộ giải ngân 47.089/48.041 tỷ đồng (đạt 98%); các đơn vị khác (VEC, các Tổng công ty, Sở Giao thông vận tải các tỉnh,…) giải ngân 5.879/7.009 tỷ đồng (đạt 83,9%).

Trong năm 2023, ngành giao thông vận tải triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn. Kế hoạch vốn đầu tư công được giao lớn nhất từ trước tới nay lên đến 94.161 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan cần có tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án đồng thời chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng các dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Ảnh minh họa

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương triển khai phân khai dự toán chi theo kế hoạch được giao cho các dự án; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, báo cáo bộ trong tháng 1/2023 làm cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao 94.161 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong tổng số vốn đã phân khai, các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải được giao 86.094 tỷ đồng (chiếm 91,5%); các chủ đầu tư khác (gồm các Tổng công ty, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh…) được giao 8.040 tỷ đồng (chiếm 8,5%).

Đồng thời, các đơn vị trên đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực; làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng...

Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Đầu tư tổ chức theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án; phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (về trình tự, thủ tục triển khai kế hoạch, trình tự thủ tục thanh toán cho các nhà thầu, tư vấn...) đối với các dự án phát hiện có vướng mắc, trì trệ trong công tác giải ngân.

Vụ Kế hoạch Đầu tư chủ động đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; chấn chỉnh kịp thời các đơn vị có biểu hiện gây khó khăn, chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan.

网友评论

热门标签